Záznam z 14. jednání Rady vlády konaného dne 15. března 2017

Program jednání:

  1. Jmenování nového člena Rady za profesní komory zřízené zákonem
  2. Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (nominační zákon)
  3. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016
  4. Různé

Název Datum Ke stažení
Zaznam-z-14–jednani-RV-KBK_15-03-2017 555,38 KB