Záznam z 10. jednání Rady vlády konaného dne 28. dubna 2016

Program jednání:

  1. Úvodní slovo
  2. Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů
  3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  4. Návrh Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2016 až 2018
  5. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2015
  6. Různé

Název Datum Ke stažení
Zaznam-z-10–jednani-RV-konaneho-dne-28-4-2016 568,11 KB