Záznam ze 6. jednání Rady vlády konaného dne 8. září 2015

Program jednání:

  1. Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
  2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  3. Projednání prioritních návrhů protikorupčních opatření členů Rady vlády
  4. Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016
  5. Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR
  6. Různé

Název Datum Ke stažení
Zaznam-ze-6–jednani-RV-konaneho-dne-08-09-2015 545,24 KB