Veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek.

Vláda vnímá důležitost efektivity a transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek, proto se těmto otázkám důkladně věnuje ve svých programových dokumentech. Na základě úkolu v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 (prioritní oblast Hospodárné nakládání s majetkem státu) byl ÚOHS ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj pověřen realizací veřejných konzultací v oblasti veřejných zakázek. Cílem veřejných konzultací je umožnit veřejnosti vyjádřit se k problematice veřejných zakázek a získat tak užitečné poznatky, které by mohly být v budoucnu zohledněny v opatřeních vlády.

ÚOHS zahájil veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek s důrazem na následující témata: 1) podávání podnětů v oblasti veřejných zakázek, 2) délka rozhodovacího procesu uvnitř ÚOHS a 3) způsob rozhodování ve druhoinstančním řízení. Do konzultací se může zapojit kdokoliv zasláním písemného vyjádření na adresu ÚOHS nebo na emailovou adresu posta@uohs.cz do 30. 9. 2019.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.