Poradní sbor předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí - od června 2013 se poradní sbor neschází

Někdejší předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolína Peake dne 19. září 2011 ustavila svůj Poradní sbor. Ten svoji činnost vyvíjel až do doby demise vlády Petra Nečase.

Úkolem Poradního sboru bylo především nalézání nejvhodnějších podob protikorupčních opatření, přijímání stanovisek k protikorupčním návrhům jiných subjektů, definování návrhů zásadních priorit vládní protikorupční politiky, aktivní vyhledávání oblastí výkonu veřejné správy, které jsou z hlediska potenciálního korupčního prostoru nejrizikovější s cílem naplňování protikorupční strategie.

Poradní sbor byl složen jednak z odborníků státní správy (Ministerstvo financí, Policie ČR, Nejvyšší státní zastupitelství) a zástupců některých rezortů (Ministerstvo vnitra), jakož i z neziskového sektoru (Oživení, Otevřená společnost, Ekologický právní servis, Institut pro boj s korupcí, Nadace Open Society Fund Praha) coby významného prvku občanské společnosti, jejíž zapojení je nezbytné pro skutečně efektivní tvorbu a naplňování protikorupční politiky České republiky. Jako pozorovatel a přísedící se jednání Poradního sboru účastnil i zástupce Transparency International – Česká republika.

V čele Poradního sboru byla místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolína Peake. Poradní sbor se scházel dle potřeby, přičemž průběžná komunikace (zejména připomínkování materiálů předložených do mezirezortního připomínkového řízení) probíhala elektronickou formou. Z  jednání Poradního sboru byl pořizován zápis, který sloužil jako podklad pro jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.