Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení

Cílem Analýzy bylo identifikovat, jak aktéři z herního průmyslu mohou ovlivňovat činnosti a funkce veřejné správy v oblasti regulace hazardních her. Jako nejčastější forma vlivu herního průmyslu na veřejný sektor byly identifikovány klientelismus, nelegitimní lobbing či jednání ve střetu zájmů.

Vládě byl dne 24. července 2017 ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Janem Chvojkou předložen pro informaci materiál „Analýza vlivu herního průmyslu
na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení“. Tento materiál byl předložen v souladu s plněním „Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní“. Gestorem materiálu byla určena Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, jejímž předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Analýza se zaměřuje na provozovatele hazardních her, státní správu (zejména Ministerstvo financí) a samosprávu coby klíčové aktéry v rámci regulace hazardních her. Analýza poukazuje na některé nedostatky či nežádoucí jevy, ke kterým v minulosti docházelo. Věnuje se také problematice regulace hazardu na komunální úrovni prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V závěru Analýzy jsou předložena doporučení v legislativní i nelegislativní rovině, jejichž přijetí a vynucování by mohlo pomoci ke snížení korupčních rizik. Jedná se např. o posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu, zvýšení ochrany oznamovatelů protiprávního jednání či přijetí protikorupčního programu společnostmi v herním průmyslu.

Název Velikost Ke stažení
Analyza-vlivu-herniho-prumyslu-na-mozna-rizika-korupcniho-jednani-v-ramci-verejne-spravy-a-navrh-reseni 1 003,51 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.