Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Dne 4. listopadu 2021 vydalo Ministerstvo spravedlnosti metodiku k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Ministerstvo předpokládá průběžné úpravy a doplnění této metodiky v důsledku konzultací s dotčenými subjekty, zjišťování dobré a špatné praxe a legislativního vývoje. Aktuální verze metodiky bude vždy ke stažení na odkaze: https://justice.cz/web/msp/boj-proti-korupci/ke-stazeni

Metodika byla následně aktualizována ke dni 15. 12. 2021.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.