Akční plán boje s korupcí na rok 2019

Vláda na svém jednání dne 11. března 2019 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2019. Akční plán boje s korupcí na rok 2019 je prvním akčním plánem, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) a rovněž prvním akčním plánem současné koaliční vlády. Akční plán boje s korupcí na rok 2019 vychází ze struktury Koncepce, a obsahuje legislativní i nelegislativní opatření začleněná do čtyř prioritních oblastí. Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je Akčním plánem boje s korupcí na rok 2019 též stanovena jasná odpovědnost jednotlivých rezortů za plnění úkolů.

Podrobnější informace a schválený materiál naleznete na: http://korupce.cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2018-az-2022/2019-2/

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.