Akční plán boje s korupcí na rok 2019

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 je prvním akčním plánem, jímž se realizuje Koncepce a rovněž prvním akčním plánem současné koaliční vlády. Obsahuje řadu prioritních legislativních i nelegislativních úkolů, u kterých lze předpokládat, že v jejich realizaci bude pokračováno po dobu časové působnosti Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022.

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení dne 14. ledna 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 28. ledna 2019. V současné době probíhá vypořádávání připomínek a příprava materiálu pro jednání vlády.