Záznam ze 7. jednání Rady vlády konaného dne 13. října 2015