Záznam ze 6. jednání Rady vlády konaného dne 8. září 2015