Záznam ze 5. jednání Rady vlády konaného dne 22. června 2015