Záznam ze 4. jednání Rady vlády konaného dne 20. května 2015