Záznam z 8. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 25. července 2012