Záznam z 8. jednání Rady vlády konaného dne 1. prosince 2015