Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012