Záznam z 6. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 30. května 2012