Záznam z 5. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 28. března 2012