Záznam z 4. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 18. ledna 2012