Záznam z 3. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 4. ledna 2012