Záznam z 3. jednání Rady vlády konaného dne 14. dubna 2015