Záznam z 28. jednání Rady vlády konaného dne 21. listopadu 2023