Záznam z 27. jednání Rady vlády konaného dne 25. dubna 2023