Záznam z 26. jednání Rady vlády konaného dne 12. prosince 2022