Záznam z 25. jednání Rady vlády konaného dne 14. listopadu 2022