Záznam z 24. jednání Rady vlády konaného dne 20. července 2021