Záznam z 23. jednání Rady vlády konaného dne 24. listopadu 2020