Záznam z 21. jednání Rady vlády konaného dne 2. října 2019