Záznam z 20. jednání Rady vlády konaného dne 16. července 2019