Záznam z 2. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 16. listopadu 2011