Záznam z 2. jednání Rady vlády konaného dne 22. ledna 2015