Záznam z 19. jednání Rady vlády konaného dne 8. října 2018