Záznam z 18. jednání Rady vlády konaného dne 17. července 2018