Záznam z 17. jednání Rady vlády konaného dne 12. ledna 2018