Záznam z 16. jednání Rady vlády konaného dne 19. září 2017