Záznam z 15. jednání Rady vlády konaného dne 9. června 2017