Záznam z 14. jednání Rady vlády konaného dne 15. března 2017