Záznam z 13. jednání Rady vlády konaného dne 31. ledna 2017