Záznam z 12. jednání Rady vlády konaného dne 25. října 2016