Záznam z 11. jednání Rady vlády konaného dne 9. června 2016