Záznam z 10. jednání Rady vlády konaného dne 28. dubna 2016