Záznam z 1. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 5. října 2011