Záznam z 1. jednání Rady vlády konaného dne 21. října 2014