Záznam z 26. jednání Rady vlády konaného dne 12. prosince 2022

Program jednání:

  1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů – ve verzi pro mezirezortní připomínkové řízení
  2. Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 – ve verzi pro mezirezortní připomínkové řízení
  3. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023–2024 – informace o aktuálním stavu finalizace materiálu
  4. Reflexe rozsudku Soudního dvora Evropské unie o výkladu některých ustanovení AML směrnice [(WM (C-37/20, Sovim SA (C-601/20) proti Luxembourg Business Registers)] v českém prostředí
  5. Představení záměru dalšího fungování Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích pracovních komisí + Plán činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí na rok 2023
  6. Různé

Název Datum Ke stažení
Záznam z 26. jednání Rady vlády konaného dne 12. prosince 2022 420,80 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.