Záznam z 25. jednání Rady vlády konaného dne 14. listopadu 2022

Program jednání:

  1. Úvodní slovo
  2. Představení změn ve statutu a jednacím řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
  3. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
  4. Návrh zákona o veřejných dražbách a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
  5. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023-2024 (dále jen „akční plán“)
  6. Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 (dále jen „koncepce“)
  7. Plán legislativních prací vlády na rok 2023
  8. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2021
  9. Různé

Název Datum Ke stažení
Záznam z 25. jednání Rady vlády konaného dne 14. listopadu 2022 373,23 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.