Záznam z 28. jednání Rady vlády konaného dne 21. listopadu 2023

Program jednání:

  1. Úvodní slovo
  2. Návrh zákona o lobbování + návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování
  3. Aktuální vývoj novelizace zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
  4. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 2022
  5. Plán činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí na rok 2024
  6. Různé – Informace k plnění úkolu „Posílení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů – analýza a návrh opatření“ vyplývajícího z Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024

Název Datum Ke stažení
Záznam z 28. jednání Rady vlády konaného dne 21. listopadu 2023 325,13 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.