Zástupci Ministerstva spravedlnosti reprezentovali Českou republiku na protikorupční konferenci v Srbsku

Na mezinárodní konferenci v Bělehradě zaměřené na oblast boje proti korupci vystoupili představitelé Ministerstva spravedlnosti České republiky. Vyzdvihli mezinárodní spolupráci i tuzemské úspěchy v boji proti korupci.

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 se v Bělehradě konala mezinárodní konference zaměřená na problematiku boje proti korupci „Kapacity, kompetence a koordinace státních orgánů v boji proti korupci“ s podtitulem „Bojem proti korupci do úspěšných společností v Jihovýchodní Evropě“. Českou republiku zde zastupovali náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc a ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Jiří Kapras.

Konferenci zahájil prezident Srbské republiky Aleksandar Vučić, v průběhu vystoupila se svým příspěvkem také Ministryně spravedlnosti Srbské republiky Nely Kuburović. Za Ministerstvo spravedlnosti České republiky na konferenci vystoupil náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc. Ve svém příspěvku zdůraznil váhu, kterou Česká republiku boji proti korupci přikládá, poukázal na přijetí první souhrnné vládní protikorupční strategie již v roce 2006. Zmínil také významné kroky, které Česká republika v posledních letech na poli boje s korupcí již přijala (zpřísnění zákona o střetu zájmů), nebo které jsou aktuálně v legislativním procesu (zákon o lobbování, novela zákona o státním zastupitelství) a návrhy zákonů, jejichž předložení lze očekávat v blízké budoucnosti (zákon o ochraně oznamovatelů). Jeroným Tejc dále vyzdvihl důležitost mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení České republiky v mezinárodních organizacích a platformách (např. Konference smluvních států v rámci Konvence proti korupci OSN, Skupina států proti korupci Rady Evropy – tzv. GRECO, Pracovní skupina proti zahraničnímu podplácení OECD nebo Moneyval). Závěrem svého příspěvku uvedl: „Česká republika aktivně usiluje o sdílení příkladů dobré praxe, informací a budování blízké spolupráce s ostatními zeměmi včetně kandidátských zemí na členství v EU a zemí Východního partnerství. Česká republika vítá všechny iniciativy k posílení a prohloubení spolupráce v rámci boje proti korupci na mezinárodní úrovni.“

Konference se na vysoké úrovni zúčastnily delegace z mnoha evropských zemí, například z Bosny a Hercegoviny, Řecka, Chorvatska či Turecka, nechyběli ani zástupci našich sousedních států – Slovenska a Rakouska.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.