Zahraniční podplácení

Trestný čin, který je rizikem pro mezinárodní obchod

Ministerstvo spravedlnosti se spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Národní centrálou proti organizovanému zločinu, Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturami CzechTrade a CzechInvest, podílelo na přípravě informační brožury věnované problematice zahraničního podplácení, která českým společnostem poskytuje informace o rizicích a postihu tohoto trestného činu.

O zahraničním podplácení mluvíme v případě, že česká společnost poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek zahraničnímu veřejnému činiteli, a to jak přímo nebo přes prostředníka. Tento termín vychází z Protikorupční Úmluvy OECD, kterou je kromě České republiky vázáno dalších 43 zemí včetně USA, Japonska nebo Ruska. Toto jednání, byť by bylo v místě spáchání tolerováno nebo přímo dovoleno, je podle českého práva trestné a je nezbytné se mu vyvarovat za každých okolností. Na zahraniční podplácení se nevztahuje institut dočasného odložení trestního stíhání v případě oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, který je možný uplatnit při podplácení domácích veřejných činitelů. Trestní stíhání proto bude zahájeno vždy a tresty jsou vysoké. Pro právnické osoby to může být až 1,5 mld. CZK. O Pracovní skupině k zahraničnímu podplácení a hodnocení České republiky si můžete více přečíst zde.

Ministerstvo spravedlnosti tímto děkuje agentuře CzechInvest za úspěšnou realizaci vzniku této brožury a se všemi zainteresovanými institucemi bude dále bojovat proti zahraničnímu podplácení.