Vláda schválila změnu v Akčním plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020

Vláda České republiky schválila dne 2. září 2019 změnu usnesení o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Obsah závazků i vysoký standard transparentnosti budou zachovány, naopak se sníží administrativní zátěž.

Vláda usnesením ze dne 31. července 2018 č. 499 rozhodla o naplňování závazků České republiky v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (dále též „OGP“) prostřednictvím přijatého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 (dále též „Akční plán“). V červnu 2019 však nabyla účinnosti nová pravidla OGP, kvůli nimž bylo nutné změnit výše uvedené usnesení vlády České republiky tak, aby změnu reflektovalo. Konkrétně se jedná o zrušení povinnosti členských zemí OGP vytvářet, konzultovat a následně zveřejňovat samostatnou průběžnou roční sebehodnotící zprávu. Zachována byla pouze povinnost zpracovat souhrnnou sebehodnotící zprávu na konci časové působnosti Akčního plánu.

Nově byla zavedena povinnost v kratší periodicitě v průběhu celého naplňování Akčního plánu sbírat, projednávat a následně zveřejňovat průběžný pokrok v naplňování závazků z Akčního plánu. Nové průběžné vyhodnocování s sebou přináší možnost efektivněji a pružněji na pracovní úrovni reagovat na zjištěné nedostatky v naplňování závazků. Jelikož je nově zaváděná povinnost ze strany koordinátora agendy a gestorů jednotlivých závazků již v současné době naplňována v souladu s předchozími doporučeními obdrženými ze strany OGP, přináší změna usnesení faktické snížení administrativní zátěže za současného zachování vysokého standardu transparentnosti a zároveň dodatečné formální zakotvení již užívaného postupu.

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership – OGP) je dobrovolná mezinárodní iniciativa administrativy USA, čítající již 79 členských zemí. Cílem OGP je podporovat u jednotlivých vlád členských zemí přijetí konkrétních závazků, které podporují zvýšení dostupnosti informací o vládních aktivitách, zvýšení občanské angažovanosti (v rozhodovacích procesech, vytváření a implementaci reforem, formulování politiky apod.), implementaci nejvyšších standardů profesionální integrity v rámci správy (např. pomocí transparentnosti, boje proti korupci a ochrany oznamovatelů) a zvýšení přístupu občanů k novým technologiím za účelem zajištění větší otevřenosti a odpovědnosti veřejné správy. Vizí iniciativy OGP je, aby se čím dál tím více vlád stalo udržitelně transparentnějšími, zodpovědnějšími a reagujícími na slova občanů, s konečným cílem zlepšit kvalitu řízení a také kvalitu služeb, které občané dostávají. Česká republika přistoupila k této mezinárodní iniciativě usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 691.

Další informace o Partnerství pro otevřené vládnutí a boji proti korupci v ČR si můžete přečíst zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.