Vláda schválila návrh regulace lobbingu, bude předložen Poslanecké sněmovně

30. července 2019 vláda schválila Ministerstvem spravedlnosti navrhovanou regulaci lobbingu. O jeho dalším osudu bude dál jednat Poslanecká sněmovna. Vláda se k regulaci lobbingu zavázala ve svém programovém prohlášení a Vládní koncepci boje s korupcí. Regulaci lobbingu rovněž doporučuje Skupina států proti korupci (GRECO).

Cílem navržené regulace je především zprůhlednit legislativní proces a umožnit veřejnosti přístup k informacím o kontaktech politiků a vysokých úředníků s lobbisty. Regulace lobbingu by měla vnést světlo do netransparentního ovlivňování legislativy lobbisty a zájmovými skupinami.

 „Regulaci lobbingu vnímám jako důležité protikorupční opatření a očekávám, že Parlament návrh důkladně zváží,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš. „Očekávám intenzivní diskuzi v obou komorách Parlamentu,“ dodal premiér.

Návrh regulace lobbingu řeší dva zákony, vlastní návrh zákona o lobbování a doprovodný změnový zákon, který novelizuje dílčí zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Regulace počítá s povinností lobbistů svou činnost předem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí ohlásit. Lobbistou rozumí návrh zákona fyzickou i právnickou osobu, jestliže soustavně ovlivňuje legislativní proces. Po registraci, kterou úřad sám do veřejného registru provede, budou moci lobbisté legálně lobbovat.

 „K regulaci lobbingu se vláda zavázala a doporučuje ho GRECO. Osobně nevidím důvod, žádný rozumný a legitimní důvod pro to, aby zájmové skupiny, lobbisté nebo jejich klienti skrývali nebo tajili svou činnost, která ovlivňuje veřejné záležitosti. Mám radost, že vláda tolik potřebný návrh regulace lobbování schválila a budu s napětím očekávat, jak jej posoudí Poslanecká sněmovna,“ uvedla ministryně spravedlnosti.

Funkci lobbistů je možné považovat za společensky přínosnou, protože často fungují jako zprostředkovatelé informací, které jsou pro přijetí kvalifikovaných rozhodnutí v legislativním procesu velmi důležité. Nicméně základní a zcela klíčovou podmínkou toho, aby bylo možné jejich funkci ve společnosti označit za legitimní, je, že bude vykonávána transparentně a pod veřejnou kontrolou. Proto bude mít veřejnost prostřednictvím veřejného registru přehled o tom, kdo koho a v čem lobboval. Do veřejného registru budou lobbisté i lobbovaní čtvrtletně zadávat jednoduché zprávy o proběhlých jednáních.

Návrh regulace rovněž počítá se zavedením lobbistické stopy, jenž bude tvořit samostatnou přílohu návrhů zákonů, jako například důvodová zpráva. Veřejnost tak bude u jednotlivých návrhů zákonů v průběhu legislativního procesu vidět, který lobbista kterého z lobbovaných kontaktoval a jaké věci se to přesně týkalo.